25

доц. дпн Калоян Симеонов

Доц. Калоян Симеонов е икономист, работи в областта на Икономическия и паричен съюз. Познава дейността на правителството като участник в интеграционните процеси, в програмата води курс именно за това: участието на България във вземането на решения в ЕС