24

доц. Деница Топчийска

Д-р Топчийска защити доктората си в катедра Европеистика в областта на защитата на личните данни в ЕС.

С опит в управлението на европейски проекти.

В програмата чете курсове в двете посочени области.

В момента преподавател в Департамента по право в Нов Български Университет.