OLYMPUS DIGITAL CAMERA

д-р Георги Господинов

Георги Господинов е завършил българска филология, по-късно става доктор по нова българска литература към Института за литература, БАН, с дисертация на тема „Поезия и медия: кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век“ („Просвета“, 2005) и работи като литературовед в Института по литература на БАН от 1995. От 1998 до 2000 е преподавател в НБУ по писане на есе (1998), а по-късно по съвременна българска литература (1999-2000). Редактор е в „Литературен вестник“, седмичен колумнист е на в. „Дневник“ и редактор за България на излизалото в Оксфорд литературно списание „Orient Express“. Доктор.

Официалната визитка не казва, че е любим писател за хиляди българи. Участието му в програмата е шанс за разговор с един от най-утвърдените представители на съвременната българска култура.