431_10-2

проф. дфн Благовест Моллов

Научна област

Лингвистика, англицистика, философия
Ключови думи

Философия на езика, Британска история и култура, аналитична философия

Научни степени

Магистър, 1995 (ФКНФ), 1999 (ФФ), PhD (2007) (Специалност:
Философия), Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Доктор на науките.