gl447005a

доц. Георги Лозанов

Доц. Георги Лозанов започва академичната си кариера с  пресжурналистика, теория на масовата култура, проблеми на медийната публичност. Избиран многократно за председател на Съвета за електронни медии, той говори често за перспективите пред медийната регулация.

Но в програмата води курс, несвързан пряко с медийната регулация –  Визуална култура | Фотография, видео, кино онлайн – област, в която е несъмнен капацитет.