Учебен план за випуска, приет през 2018 година

/двусеместриален/

Избираеми дисциплини:

Дигитален маркетинг
Константин Павлов

Философия на технологиите (на английски език)
доц. дфн Благовест Моллов

Защита на личните данни
Д-р  Деница Топчийска

Уеб-журналистика в ЕС
доц. д-р Орлин Спасов

Онлайн методи в политическите изследвания
доц. д-р Румяна Коларова

Международно публично право
проф. д-р Благой Видин

Авторското право в интернет

Техники и култура на употреба на

социалните мрежи и електронните медии
Зорница Ангелова

Интернет технологии
екип

Европейски цифров дневен ред | обобщаващ семинар

Електронно управление
д-р Вихър Георгиев

Избираемите курсове се обновяват и допълват ежегодно.

Кредити се получават и за семинари на гост-лектори, научни доклади и др.

Задължителни дисциплини:

първи семестър

Политически и граждански култури онлайн
проф. дсн Ивайло Дичев

Комуникационни права: актуални дебати
проф. дпн Нели Огнянова

Творческо писане онлайн
д-р Георги Господинов

Участие на България във вземането на решения в ЕС
доц. д-р Калоян Симеонов

Институции и нормотворчески процес в ЕС
доц. д-р Юлия Захариева

Интернет бизнес | практикум
Владимир Петков

 

втори семестър

Интернет медии и европейската публична сфера
доц. д-р Орлин Спасов

Визуална култура | Фотография, видео, кино онлайн
доц. Георги Лозанов

Учебен план за випуска, приет през 2015 година

/трисеместриален/

Избираеми дисциплини:

Е-демокрация
доц. д-р Петя Кабакчиева

Европа – идеи, идеологии, митове
доц. д-р Мирела Велева

История на европейската интеграция
доц. д-р Мирела Велева

Уеб-журналистика в ЕС
доц. д-р Орлин Спасов

Онлайн методи в политическите изследвания
доц. д-р Румяна Коларова

Международно публично право
проф. д-р Благой Видин

Авторското право в интернет

Техники и култура на употреба на

социалните мрежи и електронните медии
Зорница Ангелова

Интернет технологии
екип

Задължителни дисциплини:

 първи семестър

Творческо писане онлайн
д-р Георги Господинов

Политически и граждански култури онлайн
проф. дсн Ивайло Дичев

Комуникационни права: актуални дебати
проф. дпн Нели Огнянова

Методи на изследване онлайн
д-р Тодор Галев

Internet English (Netglish)
доц. дфн Благовест Моллов

Единен пазар: четирите свободи
доц. д-р Калоян Симеонов

Интернет бизнес | практикум
Владимир Петков

Електронно управление
д-р Вихър Георгиев

 

втори семестър

Визуална култура | Фотография, видео, кино онлайн
доц. Георги Лозанов

Участие на България във вземането на решения в ЕС
доц. д-р -р Калоян Симеонов

Въведение в управлението на европейски проекти
проф. д-р Ингрид Шикова

Европейски програми за информационното общество
Д-р  Деница Топчийска

 Телевизионни предавания

 

трети семестър

Институции и нормотворчески процес в ЕС
доц. д-р Юлия Захариева

Интернет медии и европейската публична сфера
доц. д-р Орлин Спасов

Европейски цифров дневен ред | обобщаващ семинар