13n2ognianova.m.m

проф. Нели Огнянова

1985 доктор по Право/ Обща теория на правото/ Ефективност на правото
1995 доцент / Правна информация. Социология на правото
2006 доктор на науките /Политология (Европеистика) /Аудиовизуална политика на Европейския съюз
2009 професор / Медийна политика и медийно регулиране в ЕС

Курсове
Бакалаври
Медийно право
Европейско медийно право
Нови медии и култура на участието
Информационно общество
Магистри
Право на информационното общество
Информационна политика на ЕС
Правна евроинтеграция
Електронно правителство