21

проф. Ингрид Шикова

Заемани длъжности :
Център за европейски изследвания – Директор
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Ръководител на Катедра „Европеистика“ (2007-2011)
СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Европеистика“, професор  по
Политики на Европейския съюз
Делегация на ЕК в България, директор на Информационен център на Европейския съюз
Области на професионален интерес:
Европейска интеграция, политики на Европейския съюз, управление на европейски проекти
Преподавани курсове:
Политики на Европейския съюз
EU Policies – in English
Европейски програми и управление на проекти; Въведение в управлението на европейски проекти