1170263_5

проф. дсн Ивайло Дичев

Изследователски интереси:
Политически и граждански култури

Градски идентичности

Нови медии

Образование:

1996            Доктор, факултет по История и семиология на текста и образа, Университет Париж-7, Франция

1993            Доктор, факултет по Философия, СУ “Св. Климент Охридски”

1979            Диплом за завършено висше образование по английска филология, СУ „Св. Климент Охридски”

Научни звания: професор

2001            Хабилитация по социологическите науки