images

д-р Тодор Галев

Д-р Тодор Галев е социолог, изследовател на процесите в информационното общество, с богат опит в проектната дейност. В Е-Европа  води специално създаден за програмата курс по Методи на изследване онлайн.