481

доц. Румяна Коларова

Доц. Румяна Коларова е политолог, ръководител на катедра Политология в СУ Св. Климент Охридски. Член на катедрения съвет на катедра Европеистика и преподавател по политологически дисциплини. В програмата Е-Европа води специално създаден за програмата курс Онлайн методи в политическите изследвания.