zx350_1780867

доц. Петя Кабакчиева

Образование:
1999 г. – Докторска степен по социология на тема: “Политическа власт и елит/и/.
Българският преход: 1989 – 1997 г.”
1979 – завършва специалност Философия, профил Социология във ФФ на СУ “Св.
Кл. Охридски”
1975 – Английска езикова гимназия, София

Месторабота:
2007 – досега: Ръководител на Катедра Социология при ФФ, СУ”Св. Кл.
Охридски”
2001 – досега: Доцент в Катедра Социология при ФФ, СУ”Св. Кл. Охридски”
1987 – 2000: Главен асистент в Катедра Социология при ФФ, СУ”Св. Кл. Охридски”
1980-1986: Научен сътрудник в Нучно-изследователски институт за младежта
Лекционни курсове и семинари:
Социология на властта – лекционен курс в Катедра Социология при ФФ, СУ”Св. Кл. Охридски” /2008 – досега/
Социология на идеологиите – лекционен курс в Катедра Социология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /2008 – досега/
Регионални изследвания – лекционен курс в Магистърска програма по
Глобализация при ФФ на СУ „Св. Кл.Охридски”
Европейски цивилизационен процес – лекционен курс в Катедра Европеистика при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /2000 – досега/
Увод в социологията – избираем лекционен курс в Катедра Политология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /1996 – досега/
Социология на гражданския сектор – избираем лекционен курс в Катедра Социология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /2000 – досега/
Социология на европейската интеграция – избираем лекционен курс в Катедра Социология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /2004 – досега/
Социология на социалната регулация – лекционен курс в Катедра Социология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /1991 – 2009/
Изследвания на социо-професионални групи – научно-изследователска практика в Катедра Социология при ФФ, СУ ”Св. Кл. Охридски” /1987 – 2003/
Култура и личност – лекционен курс в НБУ / 1996 – 2001/
Съвременни теории за цивилизацията – семинарни упражнения /1987 – 1999/