Условия за прием:
1. Бакалавърска степен;
2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър (4.00);
3. Събеседване.
Балообразуване: Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

Теми за събеседване:
1. Медии, култура, технологии
2. Цифрова програма за Европа
3. Актуални дебати за цифровите права
4. Цифрови медии и култура на гражданско участие
5. Европейско културно и информационно пространство
6. Бъдещето на медиите и журналистиката
7. Европейските теми в българските медии
8. Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

 

Прием на документи за 2016 – 2017

Приемът в магистърски програми е съгласно утвърдения в СУ правилник. 

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 15.07.2016г. до 22.07.2016г. и от 29.08.2016г. до 02.09.2016г.


Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 9.00 до 17.30 часа. Телефон за контакт: (02) 9308 491

За графика на изпитите можете да се информирате от тук

Дата за събеседване8 септември, 14 часа (проверете за по-сигурно и на сайта на Философски факултет!) – Софийски университет, Корпус Изток – 4 километър, 2 блок, 4 етаж, 402 ауд.