Условия за прием:

1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит –  не по-нисък от добър;
3. Събеседване - за кандидатите за места държавна поръчка.

Балообразуване:

За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.

За кандидатите за платена форма на обучение   балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване..

Теми за събеседване:

  • Актуални дебати за цифровите права
  • Цифрови медии и култура на гражданското участие
  • Европейско културно и информационно пространство
  • Бъдещето на медиите и журналистиката
  • Европейските теми в българските медии
  • Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

Прием на документи за 2019 – 2020

Очаквайте информация за подаване на документи по електронен път на посочения адрес! Информацията ще бъде актуализирана съответно и на нашия сайт заедно с важните дати в кампанията и датата за събеседване.

Сайт на приема за магистърски програми във Философски факултет

Кратки указания за процедурите по кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет за миналата 2018 г. (само за информация) можете намерите тук.