Прием на магистри за учебната 2020/2021

Регистрацията за кандидати за прием в ОКС "магистър" във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е активна. Със сроковете, условията и необходимите документи за прием в магистърските програми на отделните катедри можете да се запознаете тук.

Представяне на магистърска програма Е-Европа, темите за събеседване и информация за контакт ще намерите тук.

Документи се подават до 7 септември. Повече информация - на http://ma.su-phls.info/

Дата за събеседване (интервю за държавна субсидия) в присъствена или в дистанционна форма: 9 септември от 9 часа - Корпус Изток, Цариградско шосе 125,  блок 4, зала 421; за кандидати извън София има възможност за провеждане на онлайн интервю.

За платено обучение не се изисква събеседване.

Програмата е двусеместриална и завършва през юли 2022.
Информация за таксите: 600 лева за обучение, субсидирано от държавата; 1610 лв за платено обучение (годишна такса)

Ако имате въпроси, свързани с кандидатстването и провеждането на обучението в Е-Европа, можете да се обърнете към ръководителя на програма проф. Нели Огнянова [ognyanova@phls.uni-sofia.bg], инспектора на катедрата Весела Кибарова [vkibarova@phls.uni-sofia.bg], докторантите Мария Юрукова [mariayouroukova@gmail.com], Иглика Иванова [iglika.ivanova@gmail.com], Божидар Ангелов [b.angueloff@gmail.com] или към някого от завършилите вече магистри. Ще намерите данни за тях на сайта (История и студенти).

За процедурите питайте и на magistripriem@phls.uni-sofia.bg

КАНДИДАТСТВАНЕ