Условия за прием:
1. Бакалавърска степен;
2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър;
3. Събеседване.
Балообразуване: Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

Теми за събеседване:
1. Медии, култура, технологии
2. Цифрова програма за Европа
3. Актуални дебати за цифровите права
4. Цифрови медии и култура на гражданско участие
5. Европейско културно и информационно пространство
6. Бъдещето на медиите и журналистиката
7. Европейските теми в българските медии
8. Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

Прием на документи за 2018 – 2019

Приемът в магистърски програми е съгласно утвърдения в СУ правилник. 

Документи за кандидатстване   се подават по електронен път от 01.06.2018г. до 05.09.2018г.

Попълването на електронния формуляр ще стартира от 01.06.2018 г

Това е линк към системата https://phls.kmk.uni-sofia.bg/

Кратки указания за процедурите по кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет можете намерите тук, но препоръчваме да се запознаете с пълното съдържание на сайта или да се консултирате с лице от комисията по прием на Философски факултет, ако имате съмнения или неясноти.

Сайт на приема http://ma.su-phls.info/

Попълването на електронния профил е задължително. Ако не сте в състояние да се справите сами – можете да се възползвате от помощта на екипа по прием във Философски факултет, които ще можете да намерите от 12.07.2018г. до 13.07.2018г. и от 27.08.2018 до 05.09.2018 г. включително. Ако ни посетите през юли – не е нужно да идвате в края на август или началото на септември и обратното. Двата периода, в които ще работи приемната, обявяваме, за да не се налага кандидатите ни да се съобразяват с нас през летните си почивки.

Приемното ни време е от 9.30 ч. до 17.00ч. (без прекъсване)

Приемната на Философски факултет се намира на бул. Цариградско шосе 125,в блок 4 на кампус Изток, зала „Яйцето“, етаж 1

 Дата за събеседване10 септември, 12 часа (проверете  и на сайта на Философски факултет!) – Софийски университет, Корпус Изток – 4 километър, 2 блок, 4 етаж, 402 ауд.