Условия за прием:

1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит –  не по-нисък от добър;
3. Събеседване - за кандидатите за места държавна поръчка.

Балообразуване:

За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.

За кандидатите за платена форма на обучение   балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване..

Теми за събеседване:

  • Актуални дебати за цифровите права
  • Цифрови медии и култура на гражданското участие
  • Европейско културно и информационно пространство
  • Бъдещето на медиите и журналистиката
  • Европейските теми в българските медии
  • Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.

Допълнителен прием за платена форма на обучение за учебната 2019 – 2020

Документи за кандидатстване в допълнителния прием на магистърските програми на Философския факултет за платена форма на обучение, в т.ч. МП Е-Европа, се подават в периода 13.09.2019 г. – 23.09.2019 г. в Ректората, Южно крило, етаж 3, от 9-30 до 12 ч. и от от 13 до 17 ч. в работни дни.

  • от 13.09.2019 г. до 17.09.2019 г. при г-жа Левена Езекиева, каб. 60
  • от 18.09.2019 г. до 23.09.2019 г. при г-жа Ирена Черешарова, каб. 47

Прием на документи за 2019 – 2020

Започна кампанията за кандидатстване в магистърските програми на Философски факултет за учебната 2019-2020 година.

Документи за кандидатстване  вече се приемат онлайн чрез платформа на адрес http://ma.su-phls.info/ от  1 юли 2019 г.  до  11 септември 2019 г.

За пръв път през тази година можете да подадете документи, без да се налага лично да отидете до Ректората. Документи за кандидатстване ще се приемат и в зала 63 в Ректората  от  2 септември 2019 г. до 11 септември 2019 г.

За устното събеседване е определен периодът  12-15 септември, непосредствено след изтичане на срока за прием на документи. Събеседването за приемане в магистърска програма Е-Европа ще се проведе на 12 септември от 13 часа,  Катедра Европеистика, Корпус Изток, Цариградско шосе 125 блок 2, зала 402 (на четвъртия етаж).

Информация за  кандидатстването за  2019 -2020 г.  можете намерите тук - кандидатстване, срокове, изпити, такси.

Информация за таксите: 300 лева за обучение по държавна поръчка и 805 лева за платено обучение за семестър. Програмата е двусеместриална и завършва през юли 2020. Цялата информация за таксите и начина на плащане вижте тук.

Ако имате въпроси, свързани с кандидатстването и провеждането на обучението в Е-Европа, можете да се обърнете към ръководителя на програма проф. Нели Огнянова, инспектора на катедрата Весела Кибарова, докторантите Мария Юрукова, Иглика Иванова, Божидар Ангелов или към някого от завършилите вече магистри за впечатления, ще намерите данни за тях на сайта.

За процедурите питайте и на magistripriem@phls.uni-sofia.bg