16 юли

Випуск 2018

Николай Сакарски. Завършил Международни отношения в СУ  „Свети Климент Охридски“. Изследва ролята на социалните мрежи в политическите процеси.
 
Петър Тодоров. Завършил бакалавърска степен във Франция. Занимава се с изследвания в областта на киното и цифровите индустрии.
 
Виктория

2017
03 юли

Випуск 2017

Име: Александър Калудов Кълбов
Защо съм в програмата: За да подобря квалификациите си, да придобия нови знания и да открия възможно най-много начини, по които да ги приложа професионално.
Е-mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Име:

03 юли

Випуск 2016

/Име: Лилия Латева
Завършила: Философия, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Защо избрах магистратура Е-Европа: Защото позволява задълбочено изучаване на интернет. Тоест на нещо, което се развива тук и сега и ще продължи да се развива

03 юли

Випуск 2015

Име: Биляна Петрова
Завършила: Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“
Работя: в софтуерна компания
Защо избрах магистратура Е-Европа: Избрах тази магистратура, защото е различна, интересна и иновативна. Европейската насоченост и работата с онлайн медии са добра перспектива за бъдещата

03 юли

Випуск 2014

Име: Алина Даскалова
Завършил/а: Регионално развитие и политика, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Работя: В агенция за връзки с обществеността
Защо избрах магистратура Е-Европа: заради това, че разкрива нови хоризонти по отношение на интернет и обещава да задълбочи знанията ми