За нас

Магистърска програма Е-Европа приема студенти, завършили бакалавърска степен. Имаме намерение и желание да развиваме програмата като платформа за интердисциплинни изследвания, свързани със съвременните медии, интернет и цифровите технологии.

Програмата съчетава запознаването със специфичните изисквания на цифровите медии и производство на цифрово съдържание с подготовка в областта на европейските политики и програми.

Прочети повече

Дисциплини/Учебен план

new_logo

Магистърска програма "Е-Европа"

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, катедра "Европеистика"

Адрес

София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ет. 4

Телефон

(02) 9308 491

Абонирайте се за нашия бюлетин!